Svaki pristup web stranici www.septasol.com  i njeno korištenje podliježu niže navedenim uvjetima. Ukoliko se sa niže navedenim pravilima ne slažete, ovu web stranicu nemojte koristiti.

Internet stranica www.septasol.com sastavljena je od strane poduzeća IDRAalfa d.o.o. i administrira se od strane istog. Informacije na ovoj internet stranici namjenjene su isključivo predstavljanju poduzeća IDRAalfa d.o.o.  i njegovih proizvoda i usluga.
IDRA-alfa d.o.o. poduzima odgovarajuće napore kako bi informacije na ovoj web stranici bile točne i precizne, te pravovremeno ažurirane, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti ili potpunosti, odnosno ažuriranosti. Svi korisnici web stranice www.septasol.com suglasni su s činjenicom da osobno snose svaki rizik u vezi s
pristupom ovoj web stranici i s korištenjem sadržaja ove web stranice.

Prilikom sastavljanja informacija koje se nalaze na ovoj internet stranici korišteni su interni i eksterni izvori podataka i informacija, po najboljem znanju i uvjerenju poduzeća IDRA-alfa d.o.o.  i uz primjenu profesionalne vrijednosti.

IDRA-alfa d.o.o., kao i treće strane koje sudjeluju u pisanju, produkciji ili prenošenju web stranice www.septasol.com, ovime isključuju svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu ili povredu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa ili korištenja ove web stranice, kao i iz nemogućnosti pristupa istoj i nemogućnosti korištenja iste, te za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ove web stranice ili kao rezultat činjenice da se korisnik oslonio na informacije dane na ovoj web stranici.
IDRA-alfa d.o.o.  zadržava pravo bilo kakve izmjene sadržaja ove web stranice i pravila poslovanja, kao i prekid aktivnosti same web stranice, i to u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne najave i obavijesti, te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

Informacije, tekstovi, dokumenti i slike objavljeni na www.septasol.com vlasništvo su poduzeća IDRA-alfa d.o.o. i ne smiju se upotrebljavati i kopirati osim u slučaju da se kopije koriste za nekomercijalnu i osobnu uporabu. Uz poštivanje navedenog ograničenja, korištenje i kopiranje je dozvoljeno samo uz navođenje svih pridržanih napomena i upozorenja o autorskim pravima, drugih upozorenja o vlasništvu bilo koje vrste te svih ograničenja od odgovornosti koja su na ovoj web stranici navedena. Bilo kakvo korištenje, kopiranje, reprodukcija ili distribucija informacija, slika i tekstova sadržanih na ovoj web stranici dozvoljena je samo uz prethodno izričito odobrenje poduzeća IDRA-alfa d.o.o. koje mora biti zatraženo i dano pismenim putem.

Nad svim slikama i informacijama sadržanim na www.septasol.com postoje autorska prava.

Svi zaštitni znaci na ovoj stranici vlasništvo su poduzeća IDRAalfa d.o.o., osim ako nije naznačeno drugačije ili se na bilo koji drugi način shvaća kao pravo treće osobe. Bilo kakvo neautorizirano korištenje ovih zaštitnih znakova ili drugih materijala izričito je zabranjeno i predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima i zaštitnim znacima ili drugih industrijskih propisa.

Web stranica www.septasol.com sadržava informacije trećih strana kao i linkove na druge web stranice na Internetu koje nisu u vlasništvu poduzeća IDRA-alfa d.o.o. i nad kojima IDRA-alfa d.o.o. nema nikakvu kontrolu i ne daje svoju suglasnost u pogledu njihovog sadržaja. Takve informacije označene su na odgovarajući način.
IDRA-alfa d.o.o. ne jamči i ne prihvaća nikakvu odgovornost za dostupnost ili sadržaj tuđih web stranica, za točnost, kvalitetu ili bilo koju drugu karakteristiku informacija objavljenih na tim web stranicama, kao niti odgovornost za izravnu ili neizravnu štetu ili povredu koje nastanu kao rezultat korištenja njihovog sadržaja, u bilo kojem obliku. Linkovi za druge web stranice daju se korisnicima web stranice www.septasol.com isključivo radi praktičnosti. Korisnici pristupaju takvim web stranicama na vlastiti rizik. Izbor linkova ne može ni na koji način ograničiti korisnike na korištenje stranica čije su linkove upotrijebili.

Korisnik web stranice www.septasol.com u potpunosti je odgovoran za sadržaj i točnost informacija koje on ili ona šalje poduzeću IDRA-alfa d.o.o. kao i nekršenje prava bilo koje treće strane koja može biti uključena u te informacije. IDRA-alfa d.o.o. poštuje privatnost posjetitelja svoje web stranice i prikupljat će podatke o identitetu osoba (ime i prezime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa) samo kad su ustupljeni dobrovoljno. Te podatke ćemo koristiti kako bismo udovoljili vašim zahtjevima za informacijama, bolje razumjeli vaše potrebe i izvršili dostavu naručenih proizvoda, a povremeno i prema potrebi i za druge poslovne svrhe. U svezi s tim, povremeno ćemo vaše osobne podatke koristiti kako bismo stupili u kontakt s vama. Izričito izjavljujemo da IDRA-alfa d.o.o. neće prodavati ili na bilo koji drugi način, osim gore navedenog, koristiti vaše osobne podatke niti ih prenositi bilo kojoj trećoj strani bez vašeg odobrenja. Sve promjene politike zaštite privatnosti na Internetu poduzeća IDRA-alfa d.o.o. bit će pravodobno objavljene na ovoj web stranici ili vam na drugi prikladan način biti učinjene dostupnima.

Za sve tužbe i sporove proizašle iz uporabe web stranice www.septasol.com koji se mirnim putem u roku od 30 dana od datuma pisanog podnošenja tužbe odnosno nastanka spora nisu uspjeli riješiti, nadležan je isključivo sud u Zagrebu.